Yaxşılıq insanlıqdır...

Əziz yardımsevər xalqımız dünən igidlərimizi ziyarətə getdik.

Əziz yardımsevər xalqımız dünən igidlərimizi ziyarətə getdik. Sizlərə çoxlu salamları var.Hər şey üçün təşəkkür edirlər.