Yaxşılıq insanlıqdır...

Qurbanlarınızı Allah Qəbul Etsin.

Öz vacib qurbanlarını bizə əmanət edən xeyirxah xalqımız. Qurbanlarınızı Allah qəbul etsin... Bayramınız da mübarək olsun.