Yaxşılıq insanlıqdır...

Sumqayıt şəhərində yaşayan Gülcahan xanım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Sumqayıt şəhərində yaşayan Gülcahan xanım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Bakıya gətirilərək xeyrixah həkimlərimizdən olan Vüqar Zamanov müalicə etdi və exokardioqrafiya,

elektrokardioqrama olundu.Bu işlərdə bizə dəstək olan xeyirxah insanlara təşəkkür edirik.