Yaxşılıq insanlıqdır...

Məlahət xanımın gözlərinin biri tam tutulub...

Məlahət xanımın gözlərinin biri tam tutulub birinin açılmasına isə ümid var. İctimai birliyimizə də qonşularının köməkliyi ilə gələrək, məhz bu səbəbdən müraciət edib. Onu evində ziyarət etdik, şəraiti ilə tanış olduq.