Yaxşılıq insanlıqdır...

Avqust ayında sizlərin ianələri ilə bir çox ailəni sevindirə bildik.